Michael Joyce – podcast “Literary Margins and Digital Media”

O przyszłości literatury, technologii, modernizmie, polskich emigrantach i o tym, dlaczego warto przedłożyć muzykę słów nad ich znaczenie opowiada amerykański pisarz i poeta Michael Joyce – pionier literatury elektronicznej, autor m.in popołudnia pewnej historii oraz tłumaczonej właśnie na polski powieści hipertekstowej Zmrok, symfonia (Ha!art, 2015). Michael Joyce będzie gościem seminarium Literary Margins and Digital Media, które rozpocznie się 15 kwietnia we Wrocławiu.

LINK DO PODCASTU

W pierwszej części audycji Michael Joyce i Mariusz Pisarski analizują problem centrum i marginesów, próbują podsumować twórczość Joyce’a w kontekście modernizmu i postmodernizmu, przyglądają się prototypom polskich bohaterów, których czytelnik odnajdzie w Zmroku, symfonii. W części drugiej, sprowokowany pytaniami od Mikołaja Spodaryka, Michael Joyce kieruje nas na głębokie wody refleksji o śmierci, sile związków rodzinnych i nieśmiertelności muzyki Jana Sebastiana Bacha. Audycję kończymy spostrzeżeniami natury translatologicznej. Jak się okazuje, dla autora kontynuującego tradycję ultra-modernizmu, awangardy i eksperymentu literackiego, ważniejsze jest zachowanie w tłumaczeniu melodii języka, niż kurczowe trzymanie się wierności znaczeniowej.

Rozmowa z pisarzem z Buffalo złożyła się na drugi z serii podcastów “Techstów”, przygotowujących do wrocławskiego seminarium.  W pierwszym rozmawialiśmy z Zuzaną Husárovą i Ľubomírem Panákiem. W trzecim porozmawiamy z organizatorami tego wydarzenia.