Animacje Słowa

„Animacje Słowa” – artykuł Magdy Garncarek o dynamicznej topografii, to najnowsza pozycja nowego magazynu techsty. Omówienie problematyki dynamicznej topografii wypełnia pewną ciekawą lukę, która powstała pomiędzy zjawiskami określanymi jako „poezja konkretna” a „poezja ekranu”. Dla niektórych badacze zjawisk spod znaku poezji konkretnej, ich dynamiczny aspekt jest mało znaczącym dodatkiem. W artykule Garncarek możemy dowiedzieć się o filozoficznych i praktycznych aspektach owego dodatku, które w konsekwencji prowadzą do pojawienia się nowego gatunku w krajobrazie nie tylko nowych, ale i starych mediów.

Na artykule Magdy Garncarek konczymy najnowszy magazyn techstów, choć zapraszmy do przysyłania tekstów do działu recenzje. W kwietniu planujemy zamknąć nowy magazyn, tak, by dostępny kilka tygodni przed letnią sesją egzaminacyjną.

Jeśli chcesz opublikować w techstach własną tworczość, własny artykuł, recenzję, esej – nie zwlekaj i napisz do nas